уторак, 18. јун 2013.

Портфолио одељења - пут ка портфолију ученика

Техника портфолија, као начин праћења образовно васпитног рада, подразумева четири међусобно повезане компоненте: портфолио ученика, портфолио наставника, портфолио одељења и портфолио школе.
Задатак портфолија одељења је подизање квалитета и ефикасности одељења (ученика и наставника) у стварању повољне психолошке и образовне средине за развој личности сваког ученика. Циљ портфолија је прикупљање информација о активностима ученика, као и промоција креативног развоја сваког ученика, што ће помоћи самим ученицима, родитељима и наставницима у праћењу и процењивању развоја ученика.
Задаци одељењског портфолија су:
• Стварање услова за спровођење активности са циљем формирања одговорне заједнице ученика
• Стварање базе података о активностима ученика једног одељења
• Комбиновање контроле са самоконтролом свих учесника образовног процеса

Кроз формирање портфолија одељења, ученици ће освестити потребу и овладати техникама за формирање сопственог образовног портфолија. Уз портфолио наставника, биће створени сви предуслови за израду квалитетног портфолија читаве школе.
Веб-извор:
Павловић, Љ.,(2013): Портфолио одељења