среда, 11. децембар 2013.

Отаџбина-Сара Милуновић

  • ПИТАЊА - ОТАЏБИНА
    1. Песму "Отаџбина" написао је а) Лаза Лазаревић б) Добрица Ћосић в) Ђура Јакшић ? (Тачан одговор - в) Ђура Јакшић) 2. Ког је књижевног рода и врсте ова песма? (Тачан одговор - Лирска, родољубива песма) 3. О чему говори "Отаџбина"? (Тачан одговор - Одбрана слободе српског народа) 4. Главни мотиви у тексту су а) камен, пирамида, бедем б) камен, дуговечност, патња в) слобода, родољубивост, патња (Тачан одговор - а) камен, пирамида, бедем) 5. Шта је родољубива песма и које су ти још родољубиве песме познате? (Тачан одговор - Родољубива песма је врста лирске песме у којој је веома изражена љубав према домовини у којој живимо. Друге родољубиве песме : "Србија", Оскар Давичо, "Светли гробови", Ј.Ј. Змај ...) 6. Које особине се приписују камену? (Тачан одговор - истрајност, дуговечност, пркос, суморност, неуништивост..) 7. На линији испред стихова стави слово одговорајуће стилске фигуре а) метафора ____ "Што претећ дере сунцу кроз облаке" б) персонификација ____ "Што се из праха диже у небо" в) хипербола ____ "Душмана чекат ћете грабљиве" (Тачан одговор - _б)__ "Што претећ дере сунцу кроз облаке" __в)_ "Што се из праха диже у небо" __а)_ "Душмана чекат ћете грабљиве") 8. Уз помоћ слике камена опиши изглед човека.
  • (Тачан одговор - Човек је суморног лица, избразданих образа и пун је бора, што показује кроз какве патње је он прошао) 9. Уз помоћ знања из историје наведи јунаке који су заслужили да их наши људи памте. (Тачан одговор - Милош Облић, Лазар Хребељановић, Стеван Синђелић, Алекса ненадовић, Илија Бирчанин, Карађорђе, Милош Обреновић и др. ) 10. Како је Србија описана у овој песми? (Тачан одговор - Србија је описана као снажна и истрајна земља, која је све што има стекла херојским жртвовањам предака, она никад не посустаје пред јачима) 11. Које три целине у тексту уочаваш, дај им назив? (Тачан одговор - 1. Камен-наша отаџбина је део непрекидне вечности, 2. Пирамида-начињена од костију наших предака и 3. Бедем-који нас све штити) 12. Камен је какав мотив а) статичан б) динамичан в) и статичан и динамичан? (Тачан одговор - а) статичан) 13. Шта унуци треба да науче из приче о својим дедама? (Тачан одговор - Унуци треба да науче да цене све што имају, јер су нам све то омогућили наши преци, и да не забораве све људе који су умирали да би ми живели.) 14. Коме се лирски субјекат обраћа у трећем делу текста? (Тачан одговор - Српском народу) 15. Која мисао се издваја у трећем делу текста? (Тачан одговор - "Отаџбина је ово Србина ! ") 16. Учестало ког слова примећујеш у ово тексту? (Тачан одговор - Примећујем учесталост слова Р, "тРагови", "пРаха", "боРе", "цРне"...) 17. Шта је учесталост тог слова створило? (Тачан одговор - Створило је епски замах и захухталост битке, оно тече кроз строфу без риме и у једном даху.) 18. Како је пирамида у другој строфи настала? (Тачан одговор - Настала је од костију наших предака, који су их свесно слагали градећи нашу судбину) 19. Шта бедем симболизује? (Тачан одговор - Бедем симболизује заштиту, тј. баријеру коју "погана нога" не може да прегази, а и да успе наишла би на громове, грмљавину и смеле гласове бранилаца.) 20. Шта представља метафора грмљавине? (Тачан одговор - Метафора грмљавине представља звук пушака.)

Србија- Катарина Серафин
недеља, 08. децембар 2013.

О народним певачима- Милица Живановић

Светли гробови- Милица Живановић

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
,,Светли гробови" , Јован Јовановић Змај
1.Шта је подстакло песника да напише ову песму?
    -Смрт пријатеља Ђуре Јакшића.
2.Песма се може сврстати у: (Заокружи слово испред тачног одговора)
а) Описне песме
б) Мисаоне песме
в) Љубавне песме
Тачан одговор: б)
3. У наслову песме употребљен је ________ јер је гробље ,иначе тмурно и мрачно, повезано са нечим светлим.
Тачан одговор: контраст
4. Зашто су гробови светли?
   -Зато што светле духовношћу и представљају споменик и подсетник потомцима на велике људе чија се дела вечно памте.
5. Шта никада не умире? (Заокружи слова испред тачних одговора)
а) Сећање на човека
б) Дела која је човек оставио за живота
в) Нада за бољим животом
г) Човек
Тачан одговор: а) , б)
6. Како према прошлом питању можеш саставити поруку песме?
- Човек не нестаје својом смрћу, он живи колико и сећање на њега и дела која је оставио.
7. Када разговарају предак и потомак о тешкоћи борбе, предак говори да су их ојачали идеали. За кога су се они борили и зашто?
- Преци су се борили за нове генерације, за њихов бољи живот зато што је људска тежња да обезбеди што бољу будућност потомцима.
8. Стиховима ,,Где ја стадох - ти ћеш поћи
                              Што ја не могох - ти ћеш моћи
                              Куд ја нисам - ти ћеш доћи
                              Што ја почех - ти продужи
                              Још смо дужни - ти одужи '' приказана је повезаност
____________ и ____________.
Тачан одговор: прошлости (предака) и будућности (потомака)
9. Шта не припада низу? (Прецртај)
гроб    смрт     светлост  звезда  живот     колевка
Тачан одговор: звезда
10. У песми је показан/а/о: (Заокружи слова испред тачних одговора)
а) Да је смрт тренутак заборава
б) Блиска повезаност смрти и живота
в) Песников став да смрт није крај
г) Да је гроб само мрачни споменик
11. Како су повезани живот и смрт?
    - Сви умиру, али кроз оно што оставе иза себе настављају да живе. Гроб је веза ове две крајности.
12. Повежи задате стихове са стилском фигуром која им одговара: (2 су вишак)
1.,,Гробови, стари и нови... ''                                      а) Контраст
2.,,Светли гробови''           б) Епитет
3.,,Гробље ј' земља ком се ходи;                              в) Поређење
  Гробље ј' вода ком се броди;                                   г)Симплоха
  Гробље, брти и градине;                                             д) Анафора
  Гробље, брда и долине''
4.,,Баш као горе око звезда''
Тачан одговор: 1. са а) , 2. са а) , 3. са д), 4. са в)
13. Антитеза је ____________ којом се одређени појмови ____________.
Тачан одговор: стилска фигура ; пореде
14. Дијалог је:
а) Облик изражавања
б) Стилско средство
в) Врста стиха
Тачан одговор: а)
15. Прецртај нетачно:
а) ,,Ђулући'' и ,,Ђулићи увеоци'' су/нису Змајеве најбоље збирке.
б) Ј.Ј. Змај је више писао прозу/поезију.
в) Ј.Ј. Змај је живео у 18/19/20. веку.
Тачан одговор: а) нису б) прозу в) 18. и 20.
16. Зашто песник на потпуно другачији начин види гробове?
- Зато што они и јесу подсетници људи који више нису живи, а не само мрачни споменици који стоје на гробљу.
17. Каква је рима коришћена у песми?
а)Парна
б)Укрштена
в)Обгрљена
Тачан одговор: а)
18. Шта мислиш, на колико се целина може поделити песма?
а) 1
б) 3
в) 15
Тачан одговор: б)
19. Елементи борбе, тежње за бољом будућношћу, земља, воље за нове генерације, гробље и остали су елемнти _______________.
Тачан одговор: родољубља
20. Како објашњаваш стих ,,Милионе прогутала ј'  тама'' и коју стилску фигуру можеш да уочиш?
-Песник жели рећи да човека који се током живота посветио добру људи ће и памтити , а они који нису , остаће у забораву. Употребљена је персонификација.
Милица Живановић 8/1

среда, 16. октобар 2013.

Развој језика - Катарина Серафин


"Почетак буне на дахије"- Страхиња Стринић

1.Ком циклусу припада ова песма?
2.Која је тема:
а)сеча кнезова
б)победа турака
3.Где се дешава радња(место радње)
4.Ко је испевао песму?
5.Шта је диван?
6.Каква је била порука Србима и од кога?
7.Која стилска фигура се појављује на почетку?
8.Шта је метонимија?
9.Наведи пример за стилску фигуру метонимију(и значење).
10.Које су биле прве две астрономске појаве које су сматрали порукама светаца?
11.Које су била трећа и четврта астрономска појава?
12.Колико је било дахија?
13.Њихова имена?
14.Шта су дахије урадиле како би протумачили астрономске појаве?
15.Шта су видели?
16.Шта су смислили да би избегли пророчанство?
17.Како их је саветовао Мурат?
18.Шта значи његова порука"Не може се царство задобити"на душеку дуван пушећи?
19.Које су кнежеве погубили?
20.Шта су постигли сечом кнезова?

Развој језика - Милица Диковић


уторак, 15. октобар 2013.

Мемоари - Вук Рашић

1.Одреди тему и мотиве у ,,Мемоарима“.
Тема:
Мотиви:
Одговор: Тема: сеча кнезова
            Мотиви: откуп, страх, превара, убиство (смрт)
2.Који је писац текста „Мемоари“ и ко је био пишчев отац?
Одговор: Писац „Мемоара“ је Прота Матеја Ненадовић, а његов отац је био Алекса Ненадовић, познати српски тадашњи кнез.
3.У датој листи подвуци главне ликове:
Јаков, Матеја Ненадовић, Карађорђе, Живко Дабић, Алекса Ненадовић, Мехмед Фочић-ага.
Одговор: Јаков, Матеја Ненадовић, Карађорђе, Живко Дабић, Алекса Ненадовић, Мехмед Фочић-ага.
4. Наведи особине јунака:
Алекса Ненандовић:
Мехмед Фочић-ага:
Одговор: Алекса Ненандовић: досетљив, лукав, храбар...
                 Мехмед Фочић-ага: подмукао, безосећајан...
5.Допуни део композиције:
1) Ухваћени познати српски кнезови
2) Покушај откупа
3) Матеја посећује оца, после се враћа кући
4) ___________________________________
5) Враћање Алексине главе у његов гроб
Одговор: 1) Ухваћени познати српски кнезови
                  2) Покушај откупа
                   3) Матеја посећује оца, а после се враћа кући
                   4) Погубљење кнезова
                   5) Враћање Алексине главе у његов гроб
6.Заокружи тачан одговор. ,,Мемоари“ припадају:
А) књиж. род: проза, књиж. врста: басне
Б) књиж. род: епика, књиж. врста: романи
В) књиженонаучне врсте, књиж. врста: мемоари
Одговор: В) књиженонаучне врсте, књиж. врста: мемоари
7.Наведи осећања ликова која највише преовлађују: _______________________________
Одговор: туга, осећај преварености, уплашеност...
8.На основу прочитаног текста заокружи тачно историјско време дешавања:
А) Почетак Првог српског устанска
Б) Крај Првог светског рата
В) Крај Првог српског устанка
Одговор: А) Почетак Првог српског устанска
9.Ко је предводио убиство (сечу) кнезова? ________________________________
Одговор: Мехмед Фочић-ага.
10.Испод датог примера одреди облик изражавања:
,,Јакове брате, тражи и састављај и подај колико год ишту, само живот откупљуј!“
______________
Одговор: Дијалог.
11. Наведи облике изражавања у тексту ,,Мемоари“: ____________________________
Одговор: Нарација, дијалог.
12.,,Не дај Јакове, не дај паре, не остављај ми деце под дугом да робују. Он ће и новце узети и нас исећи. Из овог синџира и из ових лисица не мисли он нас живе пустити. Но кажем ти: не дај ни паре, не остајте под дугом, да ми деца просе.“
Косе овим речима обраћа Јакову?
Одговор: Алекса Ненадовић се обраћа Јакову.
13.Допуни реченицу: ,,Главе обадве метне Фочић више себе на чардак. То је било јануарија 23. предвече _______ године.
Одговор: Допуни реченицу: ,,Главе обадве метне Фочић више себе на чардак. То је било јануарија 23. предвече 1804. године.
14.Шта је урадио Мехмед Фочић-ага да би додатно заплашио народ после сече кнезова?
Одговор: Он је окачио главе Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина на свој чардак.
15.У које време се тачно десио овај догађај и да ли је Србија тада била самостална држава?
Одговор: Сеча кнезова се десила на зиму 1804. године. Србија тада није била самостална држава.
16.,,Потом повиче на џелата: „сеци“, и одмах оба посекоше (најпре посечен), а народ погружен с позорја разбегне се...“
Овим цитатом повезује се нарација са мотивима  ___________________.
Одговор: Овим цитатом повезује се нарација са мотивима  смрти и ужаса.
17.„Чујемо ми у Бранковини тај несрећни глас.“
У датој реченици подвуци стилску фигуру, испод напиши која је и зашто се користи.
Одговор: „Чујемо ми у Бранковини тај несрећни глас.“
Користи се епитет да би се указало на то да је вест веома лоша по кнезове.
18.Испод је дата композиција. Повежи име лика са делом композиције у коме се тај лик јавља.
                                                         1) Ухваћени познати српски кнезови       
                                                         2) Покушај откупа
Живан Јеротић                               3) Матеја посећује оца, а после се враћа кући
                                                         4) Сеча кнезова
                                                         5) Враћање Алексине главе у његов гроб
Одговор: Живан Павић --------------------- 5) Враћање Алексине главе у његов гроб
19.„Поведе их на погубленије, и као што су ми после тога многи  и Срби и Турци казивали...“. Стилска фигура:_________________
Одреди стилску фигуру у датом цитату.
Одговор: Стилска фигура: поређење (компарација)
20. Одреди у ком је облику изражавања искоришћена дата стилска фигура:
„Чујемо ми у Бранковини тај несрећни глас.“
Облик изражавања: ___________________________.

Одговор: Написана је у нарацији.

недеља, 13. октобар 2013.

Развој језика - Страхиња Стринић

INDOEVROPSKI-->PRASLOVENSKI-
  >ROMANSKI,GERMANSKi
 -->SLOVENSKI-->ISTOCNOSLOVENSKI,ZAPADNOSLOVENSKI  -->JUZNOSLOVENSKI-->MAKEDONSKI                                      
 -->SRPSKI-STAROSLOVENSKI ILI SRPSKOSLOVENSKI OD XII DO XVIII VEKA    -RUSKOSLOVENSKI-OD POLOVINE XVIII DO KRAJA XVIII VEKA                                                                                                     -SLAVENOSERBSKI-OD DRUGE POLOVINE XVIII DO POLOVINE XIX VEKA
              IZGOVORI            DIJALEKTI                            PRIZRENSKO-TIMOCKI
SRPSKI>DETE-->EKAVSKI(E),IJEKAVSKI(IJE,JE) >(EKAVSKI):SUMADIJSKO-VOJVODJANSKI, KOSOVSKO-RESAVSKI, PRIZRENSKO - TIMOČKI
               GLAS(JAT)                                                                          G.OSOBINE                                                                
>(IJEKAVSKI):ZETSKO-JUZNOSANDZACKI, ISTOCNOHERCEGOVACKI
  
U osnovi srpskog knjizevnog jezika ekavskog izgovora je sumadijsko-vojvodjanski dijalekat, a(i)jekavskog izgovora istocnohercegovacki dijalekat.
Narodni jezik(dijalekti)koristi se: na ogranicenoj teritoriji             Knjizevni jezik(normirani jezik)koristi se: na celokupnoj teritoriji u zvanicnoj upotrebi u nezvanicnim prilikama u govoru i pisanju u govoru  ustaljen je i pravilan(ima normativnu gramatiku, neujednacen je i raznolnik  recnik,pravopis)

Vuk je Mrkaljevu reformu cirilice sproveo do kraja tako sto je uveo znakove: DJ, C, LJ, NJ, a slovo J je preuzeo iz latinice tako je stvorio savrsenu azbuku,u kojoj svakom glasu odgovara jedno slovo.Tako da u srpskoj azbuci ima toliko slova koliko ima glasova-30.


Развој језика - Јована Виторовић


Развој језика - Вељко Стефановић


Развој језика - Лука Михаиловић


Развој језика - Тијана Нанушевски