среда, 16. октобар 2013.

Развој језика - Катарина Серафин


"Почетак буне на дахије"- Страхиња Стринић

1.Ком циклусу припада ова песма?
2.Која је тема:
а)сеча кнезова
б)победа турака
3.Где се дешава радња(место радње)
4.Ко је испевао песму?
5.Шта је диван?
6.Каква је била порука Србима и од кога?
7.Која стилска фигура се појављује на почетку?
8.Шта је метонимија?
9.Наведи пример за стилску фигуру метонимију(и значење).
10.Које су биле прве две астрономске појаве које су сматрали порукама светаца?
11.Које су била трећа и четврта астрономска појава?
12.Колико је било дахија?
13.Њихова имена?
14.Шта су дахије урадиле како би протумачили астрономске појаве?
15.Шта су видели?
16.Шта су смислили да би избегли пророчанство?
17.Како их је саветовао Мурат?
18.Шта значи његова порука"Не може се царство задобити"на душеку дуван пушећи?
19.Које су кнежеве погубили?
20.Шта су постигли сечом кнезова?

Развој језика - Милица Диковић


уторак, 15. октобар 2013.

Мемоари - Вук Рашић

1.Одреди тему и мотиве у ,,Мемоарима“.
Тема:
Мотиви:
Одговор: Тема: сеча кнезова
            Мотиви: откуп, страх, превара, убиство (смрт)
2.Који је писац текста „Мемоари“ и ко је био пишчев отац?
Одговор: Писац „Мемоара“ је Прота Матеја Ненадовић, а његов отац је био Алекса Ненадовић, познати српски тадашњи кнез.
3.У датој листи подвуци главне ликове:
Јаков, Матеја Ненадовић, Карађорђе, Живко Дабић, Алекса Ненадовић, Мехмед Фочић-ага.
Одговор: Јаков, Матеја Ненадовић, Карађорђе, Живко Дабић, Алекса Ненадовић, Мехмед Фочић-ага.
4. Наведи особине јунака:
Алекса Ненандовић:
Мехмед Фочић-ага:
Одговор: Алекса Ненандовић: досетљив, лукав, храбар...
                 Мехмед Фочић-ага: подмукао, безосећајан...
5.Допуни део композиције:
1) Ухваћени познати српски кнезови
2) Покушај откупа
3) Матеја посећује оца, после се враћа кући
4) ___________________________________
5) Враћање Алексине главе у његов гроб
Одговор: 1) Ухваћени познати српски кнезови
                  2) Покушај откупа
                   3) Матеја посећује оца, а после се враћа кући
                   4) Погубљење кнезова
                   5) Враћање Алексине главе у његов гроб
6.Заокружи тачан одговор. ,,Мемоари“ припадају:
А) књиж. род: проза, књиж. врста: басне
Б) књиж. род: епика, књиж. врста: романи
В) књиженонаучне врсте, књиж. врста: мемоари
Одговор: В) књиженонаучне врсте, књиж. врста: мемоари
7.Наведи осећања ликова која највише преовлађују: _______________________________
Одговор: туга, осећај преварености, уплашеност...
8.На основу прочитаног текста заокружи тачно историјско време дешавања:
А) Почетак Првог српског устанска
Б) Крај Првог светског рата
В) Крај Првог српског устанка
Одговор: А) Почетак Првог српског устанска
9.Ко је предводио убиство (сечу) кнезова? ________________________________
Одговор: Мехмед Фочић-ага.
10.Испод датог примера одреди облик изражавања:
,,Јакове брате, тражи и састављај и подај колико год ишту, само живот откупљуј!“
______________
Одговор: Дијалог.
11. Наведи облике изражавања у тексту ,,Мемоари“: ____________________________
Одговор: Нарација, дијалог.
12.,,Не дај Јакове, не дај паре, не остављај ми деце под дугом да робују. Он ће и новце узети и нас исећи. Из овог синџира и из ових лисица не мисли он нас живе пустити. Но кажем ти: не дај ни паре, не остајте под дугом, да ми деца просе.“
Косе овим речима обраћа Јакову?
Одговор: Алекса Ненадовић се обраћа Јакову.
13.Допуни реченицу: ,,Главе обадве метне Фочић више себе на чардак. То је било јануарија 23. предвече _______ године.
Одговор: Допуни реченицу: ,,Главе обадве метне Фочић више себе на чардак. То је било јануарија 23. предвече 1804. године.
14.Шта је урадио Мехмед Фочић-ага да би додатно заплашио народ после сече кнезова?
Одговор: Он је окачио главе Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина на свој чардак.
15.У које време се тачно десио овај догађај и да ли је Србија тада била самостална држава?
Одговор: Сеча кнезова се десила на зиму 1804. године. Србија тада није била самостална држава.
16.,,Потом повиче на џелата: „сеци“, и одмах оба посекоше (најпре посечен), а народ погружен с позорја разбегне се...“
Овим цитатом повезује се нарација са мотивима  ___________________.
Одговор: Овим цитатом повезује се нарација са мотивима  смрти и ужаса.
17.„Чујемо ми у Бранковини тај несрећни глас.“
У датој реченици подвуци стилску фигуру, испод напиши која је и зашто се користи.
Одговор: „Чујемо ми у Бранковини тај несрећни глас.“
Користи се епитет да би се указало на то да је вест веома лоша по кнезове.
18.Испод је дата композиција. Повежи име лика са делом композиције у коме се тај лик јавља.
                                                         1) Ухваћени познати српски кнезови       
                                                         2) Покушај откупа
Живан Јеротић                               3) Матеја посећује оца, а после се враћа кући
                                                         4) Сеча кнезова
                                                         5) Враћање Алексине главе у његов гроб
Одговор: Живан Павић --------------------- 5) Враћање Алексине главе у његов гроб
19.„Поведе их на погубленије, и као што су ми после тога многи  и Срби и Турци казивали...“. Стилска фигура:_________________
Одреди стилску фигуру у датом цитату.
Одговор: Стилска фигура: поређење (компарација)
20. Одреди у ком је облику изражавања искоришћена дата стилска фигура:
„Чујемо ми у Бранковини тај несрећни глас.“
Облик изражавања: ___________________________.

Одговор: Написана је у нарацији.

недеља, 13. октобар 2013.

Развој језика - Страхиња Стринић

INDOEVROPSKI-->PRASLOVENSKI-
  >ROMANSKI,GERMANSKi
 -->SLOVENSKI-->ISTOCNOSLOVENSKI,ZAPADNOSLOVENSKI  -->JUZNOSLOVENSKI-->MAKEDONSKI                                      
 -->SRPSKI-STAROSLOVENSKI ILI SRPSKOSLOVENSKI OD XII DO XVIII VEKA    -RUSKOSLOVENSKI-OD POLOVINE XVIII DO KRAJA XVIII VEKA                                                                                                     -SLAVENOSERBSKI-OD DRUGE POLOVINE XVIII DO POLOVINE XIX VEKA
              IZGOVORI            DIJALEKTI                            PRIZRENSKO-TIMOCKI
SRPSKI>DETE-->EKAVSKI(E),IJEKAVSKI(IJE,JE) >(EKAVSKI):SUMADIJSKO-VOJVODJANSKI, KOSOVSKO-RESAVSKI, PRIZRENSKO - TIMOČKI
               GLAS(JAT)                                                                          G.OSOBINE                                                                
>(IJEKAVSKI):ZETSKO-JUZNOSANDZACKI, ISTOCNOHERCEGOVACKI
  
U osnovi srpskog knjizevnog jezika ekavskog izgovora je sumadijsko-vojvodjanski dijalekat, a(i)jekavskog izgovora istocnohercegovacki dijalekat.
Narodni jezik(dijalekti)koristi se: na ogranicenoj teritoriji             Knjizevni jezik(normirani jezik)koristi se: na celokupnoj teritoriji u zvanicnoj upotrebi u nezvanicnim prilikama u govoru i pisanju u govoru  ustaljen je i pravilan(ima normativnu gramatiku, neujednacen je i raznolnik  recnik,pravopis)

Vuk je Mrkaljevu reformu cirilice sproveo do kraja tako sto je uveo znakove: DJ, C, LJ, NJ, a slovo J je preuzeo iz latinice tako je stvorio savrsenu azbuku,u kojoj svakom glasu odgovara jedno slovo.Tako da u srpskoj azbuci ima toliko slova koliko ima glasova-30.


Развој језика - Јована Виторовић


Развој језика - Вељко Стефановић


Развој језика - Лука Михаиловић


Развој језика - Тијана Нанушевски

Развој језика - Стефан Кошанин


Развој језика - Сара Милуновић


петак, 11. октобар 2013.

Развој језика - Данило Станисављевић


Развој језика - Исидора Декић


Развој језика - Вук Рашић


Развој језика - Милица Живановић

Развој језика - Ивона Живковић