среда, 11. децембар 2013.

Отаџбина-Сара Милуновић

  • ПИТАЊА - ОТАЏБИНА
    1. Песму "Отаџбина" написао је а) Лаза Лазаревић б) Добрица Ћосић в) Ђура Јакшић ? (Тачан одговор - в) Ђура Јакшић) 2. Ког је књижевног рода и врсте ова песма? (Тачан одговор - Лирска, родољубива песма) 3. О чему говори "Отаџбина"? (Тачан одговор - Одбрана слободе српског народа) 4. Главни мотиви у тексту су а) камен, пирамида, бедем б) камен, дуговечност, патња в) слобода, родољубивост, патња (Тачан одговор - а) камен, пирамида, бедем) 5. Шта је родољубива песма и које су ти још родољубиве песме познате? (Тачан одговор - Родољубива песма је врста лирске песме у којој је веома изражена љубав према домовини у којој живимо. Друге родољубиве песме : "Србија", Оскар Давичо, "Светли гробови", Ј.Ј. Змај ...) 6. Које особине се приписују камену? (Тачан одговор - истрајност, дуговечност, пркос, суморност, неуништивост..) 7. На линији испред стихова стави слово одговорајуће стилске фигуре а) метафора ____ "Што претећ дере сунцу кроз облаке" б) персонификација ____ "Што се из праха диже у небо" в) хипербола ____ "Душмана чекат ћете грабљиве" (Тачан одговор - _б)__ "Што претећ дере сунцу кроз облаке" __в)_ "Што се из праха диже у небо" __а)_ "Душмана чекат ћете грабљиве") 8. Уз помоћ слике камена опиши изглед човека.
  • (Тачан одговор - Човек је суморног лица, избразданих образа и пун је бора, што показује кроз какве патње је он прошао) 9. Уз помоћ знања из историје наведи јунаке који су заслужили да их наши људи памте. (Тачан одговор - Милош Облић, Лазар Хребељановић, Стеван Синђелић, Алекса ненадовић, Илија Бирчанин, Карађорђе, Милош Обреновић и др. ) 10. Како је Србија описана у овој песми? (Тачан одговор - Србија је описана као снажна и истрајна земља, која је све што има стекла херојским жртвовањам предака, она никад не посустаје пред јачима) 11. Које три целине у тексту уочаваш, дај им назив? (Тачан одговор - 1. Камен-наша отаџбина је део непрекидне вечности, 2. Пирамида-начињена од костију наших предака и 3. Бедем-који нас све штити) 12. Камен је какав мотив а) статичан б) динамичан в) и статичан и динамичан? (Тачан одговор - а) статичан) 13. Шта унуци треба да науче из приче о својим дедама? (Тачан одговор - Унуци треба да науче да цене све што имају, јер су нам све то омогућили наши преци, и да не забораве све људе који су умирали да би ми живели.) 14. Коме се лирски субјекат обраћа у трећем делу текста? (Тачан одговор - Српском народу) 15. Која мисао се издваја у трећем делу текста? (Тачан одговор - "Отаџбина је ово Србина ! ") 16. Учестало ког слова примећујеш у ово тексту? (Тачан одговор - Примећујем учесталост слова Р, "тРагови", "пРаха", "боРе", "цРне"...) 17. Шта је учесталост тог слова створило? (Тачан одговор - Створило је епски замах и захухталост битке, оно тече кроз строфу без риме и у једном даху.) 18. Како је пирамида у другој строфи настала? (Тачан одговор - Настала је од костију наших предака, који су их свесно слагали градећи нашу судбину) 19. Шта бедем симболизује? (Тачан одговор - Бедем симболизује заштиту, тј. баријеру коју "погана нога" не може да прегази, а и да успе наишла би на громове, грмљавину и смеле гласове бранилаца.) 20. Шта представља метафора грмљавине? (Тачан одговор - Метафора грмљавине представља звук пушака.)

Србија- Катарина Серафин
недеља, 08. децембар 2013.

О народним певачима- Милица Живановић

Светли гробови- Милица Живановић

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
,,Светли гробови" , Јован Јовановић Змај
1.Шта је подстакло песника да напише ову песму?
    -Смрт пријатеља Ђуре Јакшића.
2.Песма се може сврстати у: (Заокружи слово испред тачног одговора)
а) Описне песме
б) Мисаоне песме
в) Љубавне песме
Тачан одговор: б)
3. У наслову песме употребљен је ________ јер је гробље ,иначе тмурно и мрачно, повезано са нечим светлим.
Тачан одговор: контраст
4. Зашто су гробови светли?
   -Зато што светле духовношћу и представљају споменик и подсетник потомцима на велике људе чија се дела вечно памте.
5. Шта никада не умире? (Заокружи слова испред тачних одговора)
а) Сећање на човека
б) Дела која је човек оставио за живота
в) Нада за бољим животом
г) Човек
Тачан одговор: а) , б)
6. Како према прошлом питању можеш саставити поруку песме?
- Човек не нестаје својом смрћу, он живи колико и сећање на њега и дела која је оставио.
7. Када разговарају предак и потомак о тешкоћи борбе, предак говори да су их ојачали идеали. За кога су се они борили и зашто?
- Преци су се борили за нове генерације, за њихов бољи живот зато што је људска тежња да обезбеди што бољу будућност потомцима.
8. Стиховима ,,Где ја стадох - ти ћеш поћи
                              Што ја не могох - ти ћеш моћи
                              Куд ја нисам - ти ћеш доћи
                              Што ја почех - ти продужи
                              Још смо дужни - ти одужи '' приказана је повезаност
____________ и ____________.
Тачан одговор: прошлости (предака) и будућности (потомака)
9. Шта не припада низу? (Прецртај)
гроб    смрт     светлост  звезда  живот     колевка
Тачан одговор: звезда
10. У песми је показан/а/о: (Заокружи слова испред тачних одговора)
а) Да је смрт тренутак заборава
б) Блиска повезаност смрти и живота
в) Песников став да смрт није крај
г) Да је гроб само мрачни споменик
11. Како су повезани живот и смрт?
    - Сви умиру, али кроз оно што оставе иза себе настављају да живе. Гроб је веза ове две крајности.
12. Повежи задате стихове са стилском фигуром која им одговара: (2 су вишак)
1.,,Гробови, стари и нови... ''                                      а) Контраст
2.,,Светли гробови''           б) Епитет
3.,,Гробље ј' земља ком се ходи;                              в) Поређење
  Гробље ј' вода ком се броди;                                   г)Симплоха
  Гробље, брти и градине;                                             д) Анафора
  Гробље, брда и долине''
4.,,Баш као горе око звезда''
Тачан одговор: 1. са а) , 2. са а) , 3. са д), 4. са в)
13. Антитеза је ____________ којом се одређени појмови ____________.
Тачан одговор: стилска фигура ; пореде
14. Дијалог је:
а) Облик изражавања
б) Стилско средство
в) Врста стиха
Тачан одговор: а)
15. Прецртај нетачно:
а) ,,Ђулући'' и ,,Ђулићи увеоци'' су/нису Змајеве најбоље збирке.
б) Ј.Ј. Змај је више писао прозу/поезију.
в) Ј.Ј. Змај је живео у 18/19/20. веку.
Тачан одговор: а) нису б) прозу в) 18. и 20.
16. Зашто песник на потпуно другачији начин види гробове?
- Зато што они и јесу подсетници људи који више нису живи, а не само мрачни споменици који стоје на гробљу.
17. Каква је рима коришћена у песми?
а)Парна
б)Укрштена
в)Обгрљена
Тачан одговор: а)
18. Шта мислиш, на колико се целина може поделити песма?
а) 1
б) 3
в) 15
Тачан одговор: б)
19. Елементи борбе, тежње за бољом будућношћу, земља, воље за нове генерације, гробље и остали су елемнти _______________.
Тачан одговор: родољубља
20. Како објашњаваш стих ,,Милионе прогутала ј'  тама'' и коју стилску фигуру можеш да уочиш?
-Песник жели рећи да човека који се током живота посветио добру људи ће и памтити , а они који нису , остаће у забораву. Употребљена је персонификација.
Милица Живановић 8/1