Српски језик

ПОВЕЖИ И ПРЕДСТАВИ – КЊИЖЕВНОСТ У ОКУ
Посматрајући своје ученике и учествујући у њиховим биткама већ дуги низ година мапирала сам огромне проблеме на које наилазимо. Веровали или не, колико год да се генерације међусобно разликују,  проблеми су врло слични. Предрасуде, навике, оцене које не одговарају уложеном труду, испарцелисано, неупотребљиво и изузетно краткотрајно знање, амбиција изнад или испод могућности основа су свеопштег незадовољства. Не треба тражити кривца, треба ићи даље и тражити решење.
          Током прошле школске године радили смо на пројекту МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО И КРЕАТИВНО да бисмо научили себе и ученике да повезујемо садржаје из различитих наставних области. Учили смо да издвајамо кључне елементе који су носиоци веза и тако осигурамо квалитетније и трајније знање, адекватно уложеном труду. Прилагођавали смо се могућностима и афинитетима ученика и добили неке сјајне резултате које смо вам овде и представили.
          Ове године смо наставили у истом правцу, али смо акценат ставили на алате за истраживање и предтављање резултата рада. Трагали смо за оним начинима учења и представљања који највише одговарају ученицима и теми. Израђивали смо мапе ума, временске осе, стрипове, постављали питања, писали есеје, грешили, поправљали набројено пута и, у једном моменту, проценили да је то наш тренутни максимум. Ти су резултати пред вама. И сваки следећи пут смо били бољи и успешнији. Испробали смо електронске алате, цртали руком, довијали се како смо знали и умели и створили нешто заиста лепо, не савршено, него лепо. Има места за даљи рад и напредак. Радићемо и напредовати, књижевна дела ћемо посматрати из свих могућих углова, сваки пут зрелије и дубље. Повезиваћемо мапе, осе, питања, есеје и стрипове у једну целину, потпуну, али отворену. Неки су то већ сада успели, а и остали ће. У оку ће се заискрити траг књижевности.


ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

У наредних неколико часова бавићемо се историјом језика. Пратићемо шта се дешавало са нашим језиком од праиндоевропског и велике сеобе народа, преко описмењавања, примања хришћанства, стварања књижевног језика и његових промена, поменућемо важне историјске и културне споменике и стићи до спајања народног и књижевног језика у 19. веку под пером Вука Караџића.


Ваш је задатак да из сваке области којом се бавимо издвојите КЉУЧНЕ РЕЧИ, а затим их сложите на ВРЕМЕНСКУ ОСУ. Важно је, притом, да водите рачина да се на оси нађу сви важни појмови сложени исправним редоследом и повезани са битним историјским чињеницама које су утицале на развој језика.

За приказивање историје језика самостално изаберите алат.
Не заборавите да оцену добијате самопроценом на основу договорених критеријума.

КРИТЕРУЈУМИ ЗА ПРОЦЕНУ РАДА НА ТЕМИ ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

Садржај

5 – задатак урађен у потпуности
-       дати сви кључни појмови, исправан редослед, унети важни историјски подаци)
4 – непотпуно дефинисано, није разрађено у потпуности
-       дати сви или већина кључних појмова, углавном или исправан редослед, нису унети важни историјски подаци
3 – мало кључних детаља, много небитног, неисправан редослед, нема историјских података
2 – урађено елементарно
1 – није урађено

Метод презентовања резултата

5 – метод је одговарајући, јасно, сликовито, сведено
4 – метод је одговарајући, недовољно јасно, сликовито, сведено
3 – метод је неодговарајући или недовољно јасно, сликовито, сведено
2 – урађено елементарно
1 – није урађено
Уживајте у раду!
9.9.2013.
Верица Арула


АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

  Бавите се књижевним делом. Читајте га , анализирајте и размишљајте о њему. Користите све могуће изворе, али селектујте информације и, не верујте свакоме. Ви сигурно задатак можете урадити одлично. Заједно ћемо.
      Представите своје истраживање на начин који вам највише одговара (мапе, осе, слике, ппт). Уз језичко представљање дозвоњене су и илустрације, различите врсте слова, боја и свега онога што ће вашу презентацију учинити и визелно привлачном и занимљивом слушаоцима. Било би сјајно да, они који то желе, насликају неку од илустрација.
            Не заборавите да ваше излагање треба да буде јасно и прецизно.
У току једног тромесечја требало би да изабрате једну од две понуђене активности;
у следећем тромесечју се ради друга (анализа једног  књ.  текста по избору и у договору са наставником уз коришћење активних метода представљања: мапе, временске осе, шеме...):
Лирика:
-назив дела, аутор, род и врста
-стилска средства
-књижевнотеоријски појмови
-анализа дела
Епика:
-назив дела, аутор, род и врста
-стилска средства
-књижевнотеоријски појмови
-анализа дела

ОКВИРНИ КРИТЕРУЈУМИ ЗА ПРОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА РАДА
·         Садржај
5 – задатак урађен у потпуности
4 – непотпуно дефинисано, није разрађено у потпуности
3 – мало кључних детаља, много небитног
2 – урађено елементарно
1 – није урађено

·         Излагање
5 – говори јасно и прецизно
4 – говори недовољно јасно и прецизно
3 – говори нејасно и непрецизно
2 – неприпремљено и неповезано
1 – ништа

·         Метод презентовања резултата
5 – метод је одговарајући, јасно, сликовито, сведено
4 - метод је одговарајући, недовољно јасно, сликовито, сведено
3 - метод је неодговарајући или недовољно јасно, сликовито, сведено
2 – урађено елементарно
                1 – није урађено

Нема коментара:

Постави коментар