среда, 11. децембар 2013.

Отаџбина-Сара Милуновић

  • ПИТАЊА - ОТАЏБИНА
    1. Песму "Отаџбина" написао је а) Лаза Лазаревић б) Добрица Ћосић в) Ђура Јакшић ? (Тачан одговор - в) Ђура Јакшић) 2. Ког је књижевног рода и врсте ова песма? (Тачан одговор - Лирска, родољубива песма) 3. О чему говори "Отаџбина"? (Тачан одговор - Одбрана слободе српског народа) 4. Главни мотиви у тексту су а) камен, пирамида, бедем б) камен, дуговечност, патња в) слобода, родољубивост, патња (Тачан одговор - а) камен, пирамида, бедем) 5. Шта је родољубива песма и које су ти још родољубиве песме познате? (Тачан одговор - Родољубива песма је врста лирске песме у којој је веома изражена љубав према домовини у којој живимо. Друге родољубиве песме : "Србија", Оскар Давичо, "Светли гробови", Ј.Ј. Змај ...) 6. Које особине се приписују камену? (Тачан одговор - истрајност, дуговечност, пркос, суморност, неуништивост..) 7. На линији испред стихова стави слово одговорајуће стилске фигуре а) метафора ____ "Што претећ дере сунцу кроз облаке" б) персонификација ____ "Што се из праха диже у небо" в) хипербола ____ "Душмана чекат ћете грабљиве" (Тачан одговор - _б)__ "Што претећ дере сунцу кроз облаке" __в)_ "Што се из праха диже у небо" __а)_ "Душмана чекат ћете грабљиве") 8. Уз помоћ слике камена опиши изглед човека.
  • (Тачан одговор - Човек је суморног лица, избразданих образа и пун је бора, што показује кроз какве патње је он прошао) 9. Уз помоћ знања из историје наведи јунаке који су заслужили да их наши људи памте. (Тачан одговор - Милош Облић, Лазар Хребељановић, Стеван Синђелић, Алекса ненадовић, Илија Бирчанин, Карађорђе, Милош Обреновић и др. ) 10. Како је Србија описана у овој песми? (Тачан одговор - Србија је описана као снажна и истрајна земља, која је све што има стекла херојским жртвовањам предака, она никад не посустаје пред јачима) 11. Које три целине у тексту уочаваш, дај им назив? (Тачан одговор - 1. Камен-наша отаџбина је део непрекидне вечности, 2. Пирамида-начињена од костију наших предака и 3. Бедем-који нас све штити) 12. Камен је какав мотив а) статичан б) динамичан в) и статичан и динамичан? (Тачан одговор - а) статичан) 13. Шта унуци треба да науче из приче о својим дедама? (Тачан одговор - Унуци треба да науче да цене све што имају, јер су нам све то омогућили наши преци, и да не забораве све људе који су умирали да би ми живели.) 14. Коме се лирски субјекат обраћа у трећем делу текста? (Тачан одговор - Српском народу) 15. Која мисао се издваја у трећем делу текста? (Тачан одговор - "Отаџбина је ово Србина ! ") 16. Учестало ког слова примећујеш у ово тексту? (Тачан одговор - Примећујем учесталост слова Р, "тРагови", "пРаха", "боРе", "цРне"...) 17. Шта је учесталост тог слова створило? (Тачан одговор - Створило је епски замах и захухталост битке, оно тече кроз строфу без риме и у једном даху.) 18. Како је пирамида у другој строфи настала? (Тачан одговор - Настала је од костију наших предака, који су их свесно слагали градећи нашу судбину) 19. Шта бедем симболизује? (Тачан одговор - Бедем симболизује заштиту, тј. баријеру коју "погана нога" не може да прегази, а и да успе наишла би на громове, грмљавину и смеле гласове бранилаца.) 20. Шта представља метафора грмљавине? (Тачан одговор - Метафора грмљавине представља звук пушака.)

Нема коментара:

Постави коментар