недеља, 8. децембар 2013.

Светли гробови- Милица Живановић

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
,,Светли гробови" , Јован Јовановић Змај
1.Шта је подстакло песника да напише ову песму?
    -Смрт пријатеља Ђуре Јакшића.
2.Песма се може сврстати у: (Заокружи слово испред тачног одговора)
а) Описне песме
б) Мисаоне песме
в) Љубавне песме
Тачан одговор: б)
3. У наслову песме употребљен је ________ јер је гробље ,иначе тмурно и мрачно, повезано са нечим светлим.
Тачан одговор: контраст
4. Зашто су гробови светли?
   -Зато што светле духовношћу и представљају споменик и подсетник потомцима на велике људе чија се дела вечно памте.
5. Шта никада не умире? (Заокружи слова испред тачних одговора)
а) Сећање на човека
б) Дела која је човек оставио за живота
в) Нада за бољим животом
г) Човек
Тачан одговор: а) , б)
6. Како према прошлом питању можеш саставити поруку песме?
- Човек не нестаје својом смрћу, он живи колико и сећање на њега и дела која је оставио.
7. Када разговарају предак и потомак о тешкоћи борбе, предак говори да су их ојачали идеали. За кога су се они борили и зашто?
- Преци су се борили за нове генерације, за њихов бољи живот зато што је људска тежња да обезбеди што бољу будућност потомцима.
8. Стиховима ,,Где ја стадох - ти ћеш поћи
                              Што ја не могох - ти ћеш моћи
                              Куд ја нисам - ти ћеш доћи
                              Што ја почех - ти продужи
                              Још смо дужни - ти одужи '' приказана је повезаност
____________ и ____________.
Тачан одговор: прошлости (предака) и будућности (потомака)
9. Шта не припада низу? (Прецртај)
гроб    смрт     светлост  звезда  живот     колевка
Тачан одговор: звезда
10. У песми је показан/а/о: (Заокружи слова испред тачних одговора)
а) Да је смрт тренутак заборава
б) Блиска повезаност смрти и живота
в) Песников став да смрт није крај
г) Да је гроб само мрачни споменик
11. Како су повезани живот и смрт?
    - Сви умиру, али кроз оно што оставе иза себе настављају да живе. Гроб је веза ове две крајности.
12. Повежи задате стихове са стилском фигуром која им одговара: (2 су вишак)
1.,,Гробови, стари и нови... ''                                      а) Контраст
2.,,Светли гробови''           б) Епитет
3.,,Гробље ј' земља ком се ходи;                              в) Поређење
  Гробље ј' вода ком се броди;                                   г)Симплоха
  Гробље, брти и градине;                                             д) Анафора
  Гробље, брда и долине''
4.,,Баш као горе око звезда''
Тачан одговор: 1. са а) , 2. са а) , 3. са д), 4. са в)
13. Антитеза је ____________ којом се одређени појмови ____________.
Тачан одговор: стилска фигура ; пореде
14. Дијалог је:
а) Облик изражавања
б) Стилско средство
в) Врста стиха
Тачан одговор: а)
15. Прецртај нетачно:
а) ,,Ђулући'' и ,,Ђулићи увеоци'' су/нису Змајеве најбоље збирке.
б) Ј.Ј. Змај је више писао прозу/поезију.
в) Ј.Ј. Змај је живео у 18/19/20. веку.
Тачан одговор: а) нису б) прозу в) 18. и 20.
16. Зашто песник на потпуно другачији начин види гробове?
- Зато што они и јесу подсетници људи који више нису живи, а не само мрачни споменици који стоје на гробљу.
17. Каква је рима коришћена у песми?
а)Парна
б)Укрштена
в)Обгрљена
Тачан одговор: а)
18. Шта мислиш, на колико се целина може поделити песма?
а) 1
б) 3
в) 15
Тачан одговор: б)
19. Елементи борбе, тежње за бољом будућношћу, земља, воље за нове генерације, гробље и остали су елемнти _______________.
Тачан одговор: родољубља
20. Како објашњаваш стих ,,Милионе прогутала ј'  тама'' и коју стилску фигуру можеш да уочиш?
-Песник жели рећи да човека који се током живота посветио добру људи ће и памтити , а они који нису , остаће у забораву. Употребљена је персонификација.
Милица Живановић 8/1

Нема коментара:

Постави коментар